Creatine คืออะไร❓

Creatine มีความสำคัญต่อการเพิ่มกล้ามเนือ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นอาหารเสริมที่หลายๆ งานวิจัยรับรองว่ามีส่วนช่วยทำให้กล้ามเนื้อมีพลังงานมากขึ้น ทำให้ออกกำลังกายได้หนักและทนมากขึ้น โดยไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้อีกด้วย

เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายจะมีพลังงานสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ และรูปแบบของพลังงานที่เซลล์นำไปใช้ได้ คือ Adenosine Triphosphate หรือเรียกสั้นๆว่า ATP หน้าที่หลักของ Creatine คือช่วยเพิ่มระดับ ATP ให้กับเซลล์กล้ามเนื้อหรือเพิ่มพลังงงายให้กับเซลล์ของกล้ามเนื้อ Creatine เป็นตัวนำน้ำและสารอาหารต่างๆ เข้าไปยังเซลล์กล้ามเนื้อโดยตรง ส่งผลให้กล้ามเนื้อมีการฟื้นฟูที่เร็วในระหว่าการพัก Set ช่วยเพิ่มความแข็งแรงยกได้หนักขึ้น เพื่อการพัฒนาของกล้ามเนื้อ ลดการสลายตัวของกล้ามเนื้อ และมีส่วนช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับเซลล์ประสาท เพราะ Creatine ช่วยเพิ่มการกักตุนของ "ฟอสโฟครีเอทีนในสมอง" จึงช่วยพัฒนาการทำงานของสมอง และป้องกันโรคระบบประสาทได้

Creatine เหมาะกับใคร
-ผู้ที่ออกกำลังกายเวทเทรนนิ่ง สามาถใช้ได้ทั้ง ผู้ชาย & ผู้หญิง
-ผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ เน้นพัฒนารูปร่าง
-นักกีฬาที่ต้องการพละกำลัง ที่ต้องใช้แรงระเบิดของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกาย

ND Order Now

BetaalanineBodybuildingCaseinCellucorEnergyExcerciseFitnessFitnessmotivationFocusHealthyfoodHealthylifestyleMuscleNutritiondepotthailandPhysiquePreworkoutProtProteinPumpsStrongSupplementsWheylabsWheyproteinWorkout