Curcuit Training ออกกำลังง่ายๆที่บ้าน

ออกกำลังกายง่ายๆที่บ้านด้วย Curcuit Training

การฝึกแบบ Curcuit Training คือการฝึกแบบ Strength Training Excercise ผสมกับการฝึกแบบ Arobic Exercise เน้นท่าออกกำลังกายหลายๆ ท่าติดกัน โดยไม่พักระหว่างเปลี่ยนท่าฝึก ทำทุกท่าเสร็จนับเป็น 1 working set แล้วพักอย่างน้อย 3-4 นาที แล้วเริ่มกลับมาทำใหม่ ข้อดีของการทำ Curcuit Training คือ ไม่จำเป็นต้องใช้พื้นทีมาก เช่น Squat , Plank , Push up เป็นต้น ทำรวมกันทั้งหมด 4-6 working set

ประโยชน์ของการทำ Curcuit Training
-ช่วยกระตุ้นระบบไหลเวียนเลือดภายในร่างกายทำงานได้ดี ส่งผลทำหัวใจมีตวามแข็งแรงมากขึ้น
-ช่วยลดไขมันสะสมเพิ่มระบบเผาผลาญของร่างกาย (กรณีที่ควบคุมอาหาร)
-กระตุ้นการสร้างและพัฒากล้ามเนื้อ
-ประหยัดเวลาสะดวกง่าย สามารถทำได้ที่บ้าน หรือห้องนอน