HGH คืออะไร?
HGH คืออะไร?
 
HGH คือฮอร์โมนการเจริญเติบโตชนิดหนึ่งที่ต่อมใต้สมองสร้างขึ้น เมื่ออายุมากขึ้นการผลิตHGHจะลดลง ดังนั้นหลายคนที่อายุเกิน 30 ปี จึงมองหาการบำบัดด้วย HGH เพื่อเพิ่มระดับ HGH แนวคิดคือการคงความเป็นเด็กและมีชีวิตชีวา
 
จะเพิ่มระดับ HGH ได้อย่างไร?
สามารถทำได้หลายวิธี อาจใช้ยาฉีดเปปไทด์ หรือใช้วิธีการรักษาตามธรรมชาติ การอดอาหารเป็นระยะ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การรักษาระดับความเครียด การนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ และออกกำลังกายเป็นประจำ ในกรณีของการฉีด HGH เข้าสู่ร่างกายโดยตรง กระแสเลือดจะดูดซึมฮอร์โมนเหล่านี้ ส่วนการฉีดเปปไทด์จะกระตุ้นต่อมใต้สมองเพื่อเพิ่มการผลิต HGH
 
HGH มีประโยชน์อย่างไร?
 
ลดความเสี่ยงของโรคหัวใจ การไหลเวียนของเลือดที่ดีขึ้น สุขภาพจิตที่ดีขึ้น และความหนาแน่นของกล้ามเนื้อและกระดูกเพิ่มขึ้น