ครีเอทีน คืออะไร Creatine

Creatine is important for muscle gain and muscle strength. It is a supplement that many research certifies that it helps to give muscles more energy, make exercise harder and more resistant without side effects. It can also increase muscle mass.

Every cell in the body has a stored energy that can be used and the form of energy that cells can use is Adenosine Triphosphate, abbreviated ATP Creatine's main function is to increase ATP levels in muscle cells or increase energy in muscle cells.

Creatine is a conductor of water and nutrients directly into the muscle cells. As a result, the muscles have a faster recovery, increase strength to lift harder for muscle development, reduce muscle breakdown and prevent diseases related to nerve cells. Creatine increases the hoarding of "Phospho-creatine in the brain" thereby improving brain function and prevent neurological disease.

Who is Creatine suitable for?

  • Those who exercise weight training can be used by both men & women
  • Those who want to build muscle, focus on shape development
  • Athletes who need strength that requires the explosive force of the muscles in the exercise

 

Creatine มีความสำคัญต่อการเพิ่มกล้ามเนือ และความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ เป็นอาหารเสริมที่หลายๆ งานวิจัยรับรองว่ามีส่วนช่วยทำให้กล้ามเนื้อมีพลังงานมากขึ้น ทำให้ออกกำลังกายได้หนักและทนมากขึ้น โดยไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย นอกจากนี้ยังสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อได้อีกด้วย

เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายจะมีพลังงานสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ และรูปแบบของพลังงานที่เซลล์นำไปใช้ได้ คือ Adenosine Triphosphate หรือเรียกสั้นๆว่า ATP หน้าที่หลักของ Creatine คือช่วยเพิ่มระดับ ATP ให้กับเซลล์กล้ามเนื้อหรือเพิ่มพลังงงายให้กับเซลล์ของกล้ามเนื้อ Creatine เป็นตัวนำน้ำและสารอาหารต่างๆ เข้าไปยังเซลล์กล้ามเนื้อโดยตรง ส่งผลให้กล้ามเนื้อมีการฟื้นฟูที่เร็วในระหว่าการพัก Set ช่วยเพิ่มความแข็งแรงยกได้หนักขึ้น เพื่อการพัฒนาของกล้ามเนื้อ ลดการสลายตัวของกล้ามเนื้อ และมีส่วนช่วยป้องกันโรคที่เกี่ยวกับเซลล์ประสาท เพราะ Creatine ช่วยเพิ่มการกักตุนของ "ฟอสโฟครีเอทีนในสมอง" จึงช่วยพัฒนาการทำงานของสมอง และป้องกันโรคระบบประสาทได้

Creatine เหมาะกับใคร
-ผู้ที่ออกกำลังกายเวทเทรนนิ่ง สามาถใช้ได้ทั้ง ผู้ชาย & ผู้หญิง
-ผู้ที่ต้องการสร้างกล้ามเนื้อ เน้นพัฒนารูปร่าง
-นักกีฬาที่ต้องการพละกำลัง ที่ต้องใช้แรงระเบิดของกล้ามเนื้อในการออกกำลังกาย

CreatineSupplementsครีเอทีนอาหารเสริม