Product Filter

4 items found in CASEIN

Sale

เวย์โปรตีนสูตรย่อยช้า Optimum Nutrition Gold Standard 100% Casein 4lbs - Chocolate
เวย์โปรตีนสูตรย่อยช้า Optimum Nutrition Gold Standard 100% Casein 4lbs - Chocolate
 • 2,499.00 ฿
 • 2,124.00 ฿
Quick View

เวย์โปรตีนสูตรย่อยช้า Optimum Nutrition Gold Standard 100% Casein 4lbs - Chocolate

Casein

 • 2,499.00 ฿
 • 2,124.00 ฿

  THAI PRODUCT DETAILS THAI ทำจากมิเซลล่าเคซีน ให้ โปรตีนคุณภาพสูง ที่ช่วยให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆ ซึ่งบางช่วงเวลาเซลล์กล้ามเนื้อของเราควรได้รับแหล่งโปรตีนที่ค่อยๆดูดซึม อย่างช้าๆจะดีกว่า เพื่อช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อของเราอย่างต่อเนื่อง โดย เฉพาะอย่างยิ่งเวลานอน กล้ามเนื้อของเร...

Full Product Details

Sale

เวย์โปรตีนสูตรย่อยช้า Optimum NutritionGold Standard 100% Casein 2lb - Chocolate
เวย์โปรตีนสูตรย่อยช้า Optimum NutritionGold Standard 100% Casein 2lb - Chocolate
 • 1,499.00 ฿
 • 1,399.00 ฿
Quick View

เวย์โปรตีนสูตรย่อยช้า Optimum NutritionGold Standard 100% Casein 2lb - Chocolate

Casein

 • 1,499.00 ฿
 • 1,399.00 ฿

  THAI PRODUCT DETAILS THAI ทำจากมิเซลล่าเคซีน ให้ โปรตีนคุณภาพสูง ที่ช่วยให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆ ซึ่งบางช่วงเวลาเซลล์กล้ามเนื้อของเราควรได้รับแหล่งโปรตีนที่ค่อยๆดูดซึม อย่างช้าๆจะดีกว่า เพื่อช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อของเราอย่างต่อเนื่อง โดย เฉพาะอย่างยิ่งเวลานอน กล้ามเนื้อของเร...

Full Product Details

Sale

เวย์โปรตีนสูตรย่อยช้า Optimum Nutrition Gold Standard 100% Casein 4lbs - Vanilla
เวย์โปรตีนสูตรย่อยช้า Optimum Nutrition Gold Standard 100% Casein 4lbs - Vanilla
 • 2,499.00 ฿
 • 2,249.00 ฿
Quick View

เวย์โปรตีนสูตรย่อยช้า Optimum Nutrition Gold Standard 100% Casein 4lbs - Vanilla

Casein

 • 2,499.00 ฿
 • 2,249.00 ฿

  THAI PRODUCT DETAILS THAI ทำจากมิเซลล่าเคซีน ให้ โปรตีนคุณภาพสูง ที่ช่วยให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆ ซึ่งบางช่วงเวลาเซลล์กล้ามเนื้อของเราควรได้รับแหล่งโปรตีนที่ค่อยๆดูดซึม อย่างช้าๆจะดีกว่า เพื่อช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อของเราอย่างต่อเนื่อง โดย เฉพาะอย่างยิ่งเวลานอน กล้ามเนื้อของเราก็...

Full Product Details

Sale

เวย์โปรตีนสูตรย่อยช้า Optimum Nutrition Gold Standard 100% Casein 2lbs - Vanilla
เวย์โปรตีนสูตรย่อยช้า Optimum Nutrition Gold Standard 100% Casein 2lbs - Vanilla
 • 1,499.00 ฿
 • 1,399.00 ฿
Quick View

เวย์โปรตีนสูตรย่อยช้า Optimum Nutrition Gold Standard 100% Casein 2lbs - Vanilla

Casein

 • 1,499.00 ฿
 • 1,399.00 ฿

  THAI PRODUCT DETAILS THAI ทำจากมิเซลล่าเคซีน ให้ โปรตีนคุณภาพสูง ที่ช่วยให้ดูดซึมเข้าสู่ร่างกายอย่างช้าๆ ซึ่งบางช่วงเวลาเซลล์กล้ามเนื้อของเราควรได้รับแหล่งโปรตีนที่ค่อยๆดูดซึม อย่างช้าๆจะดีกว่า เพื่อช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อของเราอย่างต่อเนื่อง โดย เฉพาะอย่างยิ่งเวลานอน กล้ามเนื้อของเรา...

Full Product Details