หนังสือมอบฉันทะจากทาง Nutrabolt เจ้าของแบรนด์ Cellucor®, C4®และ Xtend® เพื่อยืนยันว่า Nutrition Depot Thailand เป็นผู้นำเข้าและเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว อย่างเป็นทางการ

--------------------------------------------------------

Letter of Authorization from Nutrabolt, the owner of the Cellucor®, C4® and Xtend®, confirming that Nutrition Depot Thailand is the official exclusive distributor.