aerobic conditioning การออกกำลังกาย แอโรบิค เพิ่มความแข็งแรงของหัวใจ

How does aerobics strengthen the heart?

The heart is the engine that pumps blood to every part of the body. Improving blood flow will provide the body with optimal nutrition, oxygen and hormones. Cardiovascular system performance effect on weight control, stress reduction, diabetes prevention, fatigue relief, sleep, body inflammation reduction and improving brain function.

Aerobic Conditioning is where athletes enhance cardiovascular fitness, helps to exercise effectively and for a longer period by allowing the heart to pump more blood per beat and increase the size of the blood vessels, this will help reduce blood pressure. It also expands the lungs so they can breathe in and distribute more oxygen into the blood.

The easiest exercises for Aerobic Conditioning are walking, running, jumping, yoga, boxing and dancing, as they require almost nothing but the body. The easiest equipment-based exercises are cycling, rope jumping, and swimming.

You should warm up before exercising to increase circulation and prevent injury. Jogging or jumping is the easiest way to start aerobics. Typically, 150 minutes of aerobic exercise per week, or 30-60 minutes per day (maximum 300 minutes per week) is recommended. If you've never exercised before, you should start slowly and gradually increase the duration. Exercising vigorously can injure your body.

The next level, to brings the aerobic intensity closer to the Anaerobic Threshold, a condition in which the body needs more oxygen than the amount received. A heart monitor may be used to observe your heart rate.

A healthy heart is the main key of a healthy life because it is the first step in the functioning of organs and muscles

Aerobic Conditioning is the process of improving cardiovascular fitness with exercise. In addition to aerobic exercise or Aerobic Conditioning, food and sleep are important as well.

 

แอโรบิคอย่างไร ให้หัวใจแข็งแรง

หัวใจคือเครื่องยนต์ที่สูบฉีดเลือดไปยังทุกส่วนในร่างกาย การเสริมสร้างการไหลเวียนเลือดจะช่วยให้ร่างกายได้รับสารอาหาร ออกซิเจน และฮอร์โมนที่จำเป็นอย่างเหมาะสมที่สุด สมรรถภาพของระบบหัวใจและหลอดเลือด มีผลต่อการควบคุมน้ำหนัก, การลดความเครียด, การป้องกันโรคเบาหวาน, การบรรเทาความเหนื่อยล้า, การนอนหลับ, การลดการอักเสบของร่างกาย และการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง

Aerobic Conditioning
คือการที่นักกีฬาเสริมสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด ช่วยให้ออกกำลังกายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระยะเวลานานขึ้น โดยให้หัวใจสูบฉีดเลือดได้มากขึ้นต่อจังหวะ และเพิ่มขนาดของหลอดเลือด ซึ่งจะช่วยลดความดันโลหิต นอกจากนี้ยังขยายปอดเพื่อให้สามารถหายใจเข้า และกระจายออกซิเจนเข้าสู่เลือดได้มากขึ้น

การออกกำลังกายที่ง่ายที่สุดสำหรับ Aerobic Conditioning ได้แก่ การเดิน วิ่ง กระโดด โยคะ ชกมวย และเต้นรำ เพราะแทบไม่ต้องใช้อะไรนอกจากร่างกาย ส่วนการออกกำลังกายที่ใช้อุปกรณ์ที่ง่ายที่สุด ได้แก่ ขี่จักรยาน กระโดดเชือก และว่ายน้ำ

ควรอบอุ่นร่างกายก่อนออกกำลังกาย เพื่อเพิ่มการไหลเวียนและป้องกันการบาดเจ็บ การวิ่งเหยาะหรือการกระโดดเป็นการเริ่มต้นการแอโรบิคที่ง่ายที่สุด โดยปกติควรออกกำลังกายแบบแอโรบิค 150 นาทีต่อสัปดาห์ หรือ 30-60 นาทีต่อวัน (สูงสุด 300 นาทีต่อสัปดาห์) หากไม่เคยออกกำลังกายมาก่อน ควรเริ่มอย่างช้าๆ และค่อยๆเพิ่มระยะเวลา การออกกำลังกายอย่างหักโหมจะทำให้ร่างกายได้รับบาดเจ็บ

ระดับต่อไป เพิ่มความเข้มข้นของแอโรบิคให้เข้าใกล้เกณฑ์ Anaerobic Threshold คือสภาวะที่ร่างกายต้องการออกซิเจนมากกว่าปริมาณที่ได้รับ อาจใช้เครื่องตรวจวัดการเต้นของหัวใจเพื่อสังเกตอัตราการเต้นของหัวใจ

หัวใจที่แข็งแรงเป็นกุญแจสำคัญของชีวิตที่แข็งแรง เพราะเป็นขั้นแรกในการทำงานของอวัยวะและกล้ามเนื้อ

Aerobic Conditioning เป็นกระบวนการพัฒนาสมรรถภาพของหัวใจและหลอดเลือด ด้วยการออกกำลังกาย นอกจากการออกกำลังแอโรบิคหรือ Aerobic Conditioning เรื่องของอาหารและการนอนหลับก็มีส่วนสำคัญเช่นกัน

AerobicConditioningHealthyการลดความเครียดการลดน้ำหนัก